UNIJUNIOR, verejná obchodná spoločnosť v likvidácii